ریاست دانشکده

دکتر سلمان موحدی راد

ریاست دانشکده

همکاران حوزه ریاست

اقدس عالي

مسئول دفتر

تلفن: ۷۳۲۲۸۷۰۰ (۹۸۲۱+) داخلی: ۸۷۰۰
ایمیل: aali[at]iust.ac.ir

مهدی رضا زاده

مدیر اجرایی دانشکده

تلفن: ۷۳۲۲۸۷۸۵ (۹۸۲۱+) داخلی: ۸۷۸۵
ایمیل: rezazadehm[at]iust.ac.ir

مسعود مسعودی

کارشناس اداره عمومی

تلفن: ۷۳۲۲۸۷۰۴ (۹۸۲۱+) داخلی: ۸۷۰۴
ایمیل: m_masoudi[at]iust.ac.ir

مازیار آبیاری

مسئول سایت دانشکده

تلفن:۷۳۲۲۸۷۰۴ (۹۸۲۱+) داخلی: ۸۷۲۴
ایمیل: jalili[at]iust.ac.ir

عیسی بیات

جمعدار

تلفن: ۷۳۲۲۸۷۴۴ (۹۸۲۱+) داخلی: ۸۷۴۴
ایمیل:

نیوشا ناظمی

کارپرداز و حسابدار

تلفن: ۷۳۲۲۸۷۵۹ (۹۸۲۱+) داخلی: ۸۷۵۹
ایمیل: niusha.nazemi[at]iust.ac.ir

توحید فوادی

نامه رسان

تلفن: ۷۳۲۲۸۷۴۰ (۹۸۲۱+) داخلی: ۸۷۴۰
ایمیل:

مرتضی شعبانی

کارپرداز

تلفن: ۷۳۲۲۸۷۰۰ (۹۸۲۱+) داخلی: ۸۷۰۰
ایمیل: shabanim[at]iust.ac.ir

آدرس: تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

تلفن مستقیم: ۷۷۲۴۰۵۱۹ – ۷۷۲۴۰۴۹۶ (۹۸۲۱+)
فاکس:  ۷۷۲۴۰۴۹۵ (۹۸۲۱+)

keyboard_arrow_up